Covid. Tag med intoblue på en unik oplevelse i limfjordens spisekammer efter de store limfjordshummere. Contoh operator bitwise adalah &, |, ^, ~, <<, dan >>.